Kantro, Ellen - Armonk Outdoor Art Show

Kantro, Ellen