Kantro, Ellen – Armonk Outdoor Art Show

Kantro, Ellen